Pobierz wersję PDF

Odrodzone mity Prasłowian

Prasłowiańskie chramy, posągi i grody w wyniku żywiołowych wirów historii w większości rozpadły się w pył, jednak pieśni, zwyczaje i mity Słowian przetrwały – stąd także w XXIw. kultura czasów Prasłowian zbiera i łączy ludzi skłonnych kontynuować z zaangażowaniem te zwyczaje. Animatorzy serwisu BASNIE.PL chcieliby również przypomnieć o rodzimych korzeniach Polaków… Przypominać opowieści, które zgoła wcale nie mniej barwnie i głęboko opowiadają o świecie, wielkich wydarzeniach, mocach sprawczych i ludziach, jak to czynią dotąd powszechnie mitologie grecka i rzymska (omawiane w szkołach). Wszak miło by było poznać i rodzime archetypy, rodzime wzorce kulturowe i to w tak porywającej formie jakimi są baśnie, mity i legendy, prawda?

Pomóżcie je nam ożywić, bądźcie autorami! Właśnie ruszył konkurs na Odrodzone mity Prasłowian.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

1. Przeczytaj:
Regulamin Konkursu

2. Nadeślij pracę na adres: konkurs@basnie.pl

3. Lista prac nadesłanych

Przyjęło się sądzić, że niewiele pozostało z dawnych wierzeń Prasłowian… I rzeczywiście może się tak wydawać, biorąc pod uwagę bogactwo kulturowe naszych przodków, którego to znaczna część na przestrzeni wieków uległa zatraceniu. Zachowało się jednak wystarczająco wiele, by te wierzenia pozostały żywe i by współcześnie odnajdowały licznych kontynuatorów.

Przyczyniają się do tego nie tylko zapiski ówczesnych kronikarzy czy pozostałości dawnych przekazów i tradycji, znajdujące swe odbicie choćby w folklorze całej słowiańszczyzny, ale także przychodzące im w sukurs liczne dziedziny naukowe, takie jak np. archeologia czy językoznawstwo.

Ze zrozumiałych względów wierzenia te pozostawiały swój ślad również w rodzimych mitach, legendach i baśniach, z których wiele w międzyczasie ulegały sukcesywnym przeobrażeniom…

I tu proponujemy udział w konkursie, który w swych założeniach oprócz możliwości oczyszczenia owych podań z pewnych obcych (nawarstwiających się na przestrzeni wieków) naleciałości, pozwoli Wam również zaprezentować coś zupełnie nowego, wpisującego się przy tym w kanon etnicznej kultury słowiańskiej.

Innymi słowy, możecie przedstawić dobrze Wam dotąd znane legendy na nowo, próbując dotrzeć do ich pierwotnej formy (tym samym prezentując zupełnie nowe do nich podejście), lub też zaprezentować coś zgoła własnego, nawiązującego jednak do dawnych wierzeń, tradycji i zwyczajów. Chodzi bowiem nie tylko o to by zachować możliwie wiele z dawnych tradycji i przekazów, by je pielęgnować, ale również o to, by je wzbogacać i dalej rozwijać – co być może z Waszą pomącą, uda się w pewnym stopniu zrealizować…

Organizatorzy konkursu Jarmark BASNIE.PL oraz redakcja RODZIMOWIERCA­.prv.pl

prosty link do konkursu: http://czytelnia.basnie.pl/konkurs

Zobacz dyskusję na Forum

Źle czytać z monitora? - drukuj pobrane nowele PDF. Zaglądaj do ulubionej treści on-line, może być poprawiana lub rozwijana.

Nowa czytelnia - zgłoś uwagi