Pobierz wersję PDF

REGULAMIN I KONKURSU

Regulamin
I Konkursu Literackiego BASNIE.PL

 1. Temat konkursu
 2. Postanowienia ogólne
 3. Organizatorem „konkursu literackiego BASNIE.PL“ zwanego dalej „konkursem“ jest właściciel serwisu internetowego BASNIE.PL – firma FABUŁA z siedzibą w Koleczkowie (koło Gdyni) przy ul. Hippicznej 5.
 4. Konkurs trwa od 01.02.2008 do 31.08.2008 (Prace przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem konkurs@basnie.pl do dnia 31.08.2008)
 5. Konkurs jest częścią działań promujących wyobraźnie ludzką, wyrozumiałość i niejednolitą kulturę…
 6. Uczestnictwo w konkursie
 7. Konkurs adresowany jest do każdego, kto włada językiem polskim (Przyjmujemy pracę wyłącznie w języku polskim – dopuszczamy naleciałości językowe innych narodów słowiańskich).
 8. Akcja nadsyłanej opowieści musi uwzględniać słowiańskiego boga (bogów) lub demona (demony) w relacji do ludzi lub świata geograficznie określanego jako obszar słowiański, a postaci te posiadać muszą swoje główne, rozpoznawalne przymioty, tudzież wyraźnie dotyczyć innego aspektu mitologicznego, pochodzącego z dawnych wierzeń Słowian (np. związanego z ówczesną kosmologią).
 9. Prace mogą nadsyłać jedynie ich autorzy pod warunkiem, że nie były one wcześniej publikowane gdzieindziej ani też nie były nagradzane.
 10. Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy prace o różnych fabułach.
 11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem autora (lub autorskim pseudonimem) do dnia 31.08.2008 na adres e-mail: konkurs@basnie.pl w postaci dowolnego pliku tekstowego (np. DOC, TXT, HTML) o długości nie przekraczającej 25000 znaków.
 12. Wyłanianie laureatów konkursu i nagrody.
 13. Do przydzielenia nagrody predestynowana jest kapituła w skład której wchodzą redaktorzy internetowego serwisu BASNIE.PL oraz redaktorzy internetowego serwisu RODZIMOWIERSTWO (http://www.rodzimowierca.prv.pl/).
 14. Dnia 8.09.2008 po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs tekstami każdy członek kapituły przydzieli każdemu tytułowi punkty od 1 do 10. Praca która uzbierają największą sumę punktów zajmie pierwsze miejsce. Kolejne, w nieokreślonej liczbie – wyróżnienia.
 15. Nagrodę stanowi przyznanie tytułu zwycięzcy konkursu jednemu uczestnikowi i nieokreśloną liczbę wyróżnień pozostałym. Zarówno zwycięzca jaki i wyróżnieni są predestynowani do publikacji tekstu w antologii tytułowanej „Odrodzone mity Prasłowian“, która to ukaże się z ręki wydawnictwa z pod znaku BASNIE.PL z zastrzeżeniem, iż poziom tekstów będzie zasługiwał na książkowe wydanie (o tym decydują organizatorzy. Nadesłane teksty mogą też być poddane zmianom redaktorskim).
 16. Głównemu zwycięzcy nadto przysługuje nagroda rzeczowa – bon towarowy BASNIE.PL o nominale 100zł na zakup dowolnego artykułu prezentowanego na Jarmarku BASNIE.PL. Zaś pięciu wyróżnionym uczestnikom z największą ilością punktów rozdamy t-shert'y, z logo portalu RODZIMOWIERCA.
 17. Ogłoszenie wyników na łamach witryn http://czytelnia.basnie.pl oraz http://www.rodzimowierca.prv.pl/ odbędzie się dnia 10.09.2008 na stronach tytułowych.
 18. Postanawiania końcowe.
 19. Nadsyłając pracę, autor zgadza się na późniejsze bezterminowe upublicznienie jej na łamach serwisu BASNIE.PL.
 20. Praca zwycięska i wyróżnione stają się własnością organizatora (mogą być wykorzystywane przez serwis BASNIE.PL w dowolny sposób, w tym zostać wydane w formie papierowej, bez możliwości odsprzedania praw do niej osobom trzecim). Autor zachowuje pełne prawa autorskie tzn. może pracę sprzedawać dalej jako swoją.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium przez okres trzech lat od daty rozstrzygnięcia konkursu tj. do 10.09.2011roku.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, aż do dnia 01 sierpnia 2008r (tj.: na miesiąc przed rozstrzygnęciem konkursu regulamin zostanie ustabilizowany bazapelacyjnie).
 23. Prace należy nadsyłać na adres konkurs@basnie.pl, wszelkie zapytania zaś pod adres basnie@basnie.pl.
 24. Nadesłanie pracy przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

opis tych postaci winien znajdować się w encyklopedii Stworopedia pod adresem http://wiki.basnie.pl  – a jeśli tam nie widnieje, należy go wprowadzić lub nadesłać jej podstawową encyklopedyczną charakterystykę razem z pracą konkursową.

Zobacz dyskusję na Forum

Ty też opowiadaj! Publikuj i zarządzaj tekstami. Przeczytaj przewodnik i prezentuj się, rozwijaj dzięki uwagom czytelników. Zostań bajarzem.

Nowa czytelnia - zgłoś uwagi