Spis treści

Spis treści » Mity » hebrajskie

RSS Feedhebrajskie (0)

By odtworzyć pierwotne postaci znanych, lecz tajemniczych i często niezrozumiałych opowieści z biblijnej Księgi Rodzaju, można czerpać z bogatych zasobów literatury rabinicznej – średniowiecznych midraszów, Miszny i Talmudu. Zachowały się tam motywy, epizody pominięte przez redaktorów Starego Testamentu. Nasze wersje niektórych zbieramy niżej.


Brak wyników

Losowy tytuł - loteria nieocenionych przez Ciebie. Oceniaj i korzystaj z funkcji do odszukiwania nieczytanych opowieści.

Nowa czytelnia - zgłoś uwagi