Spis treści

Spis treści » Mity » hebrajskie

RSS Feedhebrajskie (0)

By odtworzyć pierwotne postaci znanych, lecz tajemniczych i często niezrozumiałych opowieści z biblijnej Księgi Rodzaju, można czerpać z bogatych zasobów literatury rabinicznej – średniowiecznych midraszów, Miszny i Talmudu. Zachowały się tam motywy, epizody pominięte przez redaktorów Starego Testamentu. Nasze wersje niektórych zbieramy niżej.


Brak wyników

Ty też opowiadaj! Publikuj i zarządzaj tekstami. Przeczytaj przewodnik i prezentuj się, rozwijaj dzięki uwagom czytelników. Zostań bajarzem.

Nowa czytelnia - zgłoś uwagi